Construcció de dos hotels d'insectes

La construcció dels hotels d'insectes està entrant a les darreres fases. Comencem a unir les peces de fusta amb escaires i visos. Ja veiem com queda l'estructura que hem dissenyat sobre plànols i el resultat ens està satisfent molt. Quan acabem el muntatge caldrà aplicar sobre la fusta un protector i una capa de vernís.

Comentaris